Visuté záhrady - tematické terasy v obnovenom prírodnom a záhradníckom prostredí

V rámci projektu sa zrekonštruuje aj Visutá záhrada v Lillafüred. Kaá jedna terasová časť získa nový obsah, k čomu poskytne dôstojné okolie aj tiež obnovený záhradnícky imidž. V rámci rozvoja vzniknú nové vyhliadkové body, odkiaľ sa návštevníci môžu pokochať v jedinečnej prírodnej scenérii, ale môžu si vychutnať aj pohľad na najväčší vodopád v krajine.

Svah pod Palotaszálló (Palácový hotel), vybudovaný na základe plánov Kálmána Lux-a v období 1927-1930 bol vytvorený v štýle visutých záhrad, ktorý sa terasovito spúšťa až po vchod travertínovej jaskyne Anna. Dobové správy verne odzrkadľujú históriu veľkolepého budovania:

Korabeli fénykép a Palotaszállóról és a függőkertről"... hotel Palota-szálló je jedným z najúžasnejších výtvorov maďarskej architektúry. Prostredníctvom terás, veží a stien bol jeden celý svah vybudovaný na hrad, kým druhý svah úplne odniesli z povrchu zeme, aby vytvorili vhodný priestor pre parky a chodníky. potok Szinva bol prehradený do úplne nového koryta, aby sa získal malebnejší, strmší vodopád..."

Visutá záhrada, rekonštruovaná v období medzi 2012-2014 v rámci projektu "Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése - Kultúrny a ekoturistický rozvoj komplexu Diósgyőr-Lillafüred" bude opäť dôstojná samej sebe, jedinečnému architektonickému a záhradníckemu dedičstvu. Prostredníctvom tematických terás bude nielen miestom pre odpočinok a stretnutia, príťažlivou pozoruhodnosťou ako sama osebe, ale stane sa dôstojným prostredím aj pre útulné podujatia a kultúrne udalosti.