Prijímacie námestie - so stredovekými jarmočnými náladami

TRH a JARMOK sú rovnako takými príležitosťami, ktoré poskytujú možnosť stretnutia, porozprávania sa, naviazanie známostí aj pre väčšie spoločenstvá, alebo ľudí, prichádzajúcich z väčšej vzdialenosti.

Trh je architektonickou formáciou, urbanistickým strediskom, takým komunikačným rámcom, ktorý je vhodný na sprostredkovanie ľudských hodnôt, a popri výmene tovaru aj na výmenu poznatkov a vedomostí. Jarmok je od tohto viac v tom, že paleta výmenného tovaru je o viac obšírnejšia: kým je trh obmedzený poskytovaním vecí pre dennú potrebu, na jarmoku - dnes rovnako, ako v stredoveku - majú svoje miesto remeselníci, priemyselníci a obchodníci.

Cieľom Jarmočného námestia, ktoré sa má vybudovať pred Arénou Rytierskych turnajov, je vytvorenie priestoru, vhodného pre prijatie spoločenských udalostí. Voľbou vhodného uličného nábytku, náladovým priestorovým osvetlením, estetickým záhradným vyhotovením a umiestnením vhodných prípojných bodov námestie bude slúžiť tak pre návštevníkov, ako aj trhovníkov.

Návštevníkov, ktorí zavítajú na obnovený hrad a na podujatia novovybudovanej Arény Rytierskych turnajov privíta  dôstojným prostredím Jarmočné námestie - ktoré okrem všeobecných služieb privítacieho priestoru poskytne miesto pre remeselníkov a obchodníkov aj ako skutočné jarmočné námestie. Týmto spôsobom sa Jarmočné námestie môže stať lákajúcou pozoruhodnosťou, poskytujúcou samostatné funkcie, ako miesto pre v ďalekých krajoch chýrne jarmoky, usporiadané v úpätí Hradu v Diósgyőr.