Kultúrny a ekoturistický rozvoj komplexu Diósgyőr-Lillafüred

Samospráva mesta so župným právom Miskolc predložilo súťažné podanie v súvislosti s projektom  „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése” (Kultúrny a ekoturistický rozvoj komplexu Diósgyőr-Lillafüred), ktorej najdôraznejšiu časť tvorí rozvoj  Hradu Diósgyőr. Projekt okrem hradu obsahuje ešte vybudovanie arény Rytierskych turnajov a Jarmočného námestia, respektíve rekonštrukciu a doplnenie o nové funkcie Visutej záhrady v Lillafüred. Súťažné podanie bolo úspešné, podpis Zmluvy o podpore sa uskutočnil dňa 10. júna 2012.

Hlavné charakteristiky projektu

Funkcie projektových prvkov:

  • Hrad Diósgyőr: interaktívne, kultúrno-výstavné námestie, námestie pre usporiadanie podujatí
  • Aréna Rytierskych turnajov: spoločenský priestor, dráha pre rytierske turnaje
  • Jarmočné námestie: trhovisko, prijímacie námestie
  • Visutá záhrada v Lillafüred: verejný park, tematický park

Doba realizácie projektu: 11. júna 2012.– 30. júna 2015.

Finančné údaje projektu:

  • projektová hodnota: 2 714 459 160 HUF
  • podpora: 2 272 384 272 HUF

Projekt sa uskutoční so spolufinancovaním Európskej Únie, a Fondu pre regionálny rozvoj.

Kód projektu: ÉMOP-2.1.1/A-09-2F-2011-0002

Obsah projektu

Samospráva mesta Miskolc už dlhší čas hľadala možnosť na rozvoj Hradu Diósgyőr, v pozadí stojí veľa plánovacích prác a rokovaní. Ako výsledok toho sa zistilo, že súčasná výstava umiestnená na hrade "s nádychom múzea" nie je príťažlivá. Hrad Diósgyőr si vyžaduje jedinečné, osobitné predstavenie v záujme toho, aby sa v pamäti návštevníkov utkveli tu získané zážitky ako príjemné spomienky.

a projekt lakossági fórumon bemutatott prezentációja
Možnosť stiahnutia prezentácie rozvojového projektu » kliknite na obrázok!

Počas realizácie sme teda kládli veľký dôraz na existujúce hodnoty hradu, ale starodávnu dobu sme chceli skĺbiť s novátorskou, modernou realizáciou tak, aby prostredníctvom svojho pestrého a hravého obsahu, vytvárajúc dobrú náladu, priťahovala široké spektrum návštevníkov.

V rámci projektu sa hrad znovu vybuduje do výšky dvoch podlaží, s výnimkou východného krídla. Zvláštnosťou zariadenia bude to, že sa návštevník môže pohybovať na hrade nie po vopred vyznačenej trase, ale sa bude môcť voľne prechádzať, môže si všetko vyskúšať, čím môže prežiť atmosféru stredovekého hradu. Vďaka interaktívneho obsahu sa môžeme nielen príjemne zabaviť, ale sa vyskytne možnosť aj hravo spoznať históriu hradu - nie v neposlednom rade pomocou animátorov, oblečených do dobových šiat, ktorí návštevníkov ochotne usmernia, pomôžu, odpovedajú na otázky.

Makett: előtérben a Lovagi tornák tere, háttérben a vár

Na prízemí získajú svoje miesto výstavné plochy, predstavujúce stredoveký každodenný život hradu, ako napríklad miestnosti ilustrujúce remeselníkov, stredovekú kuchyňu a poľovníctvo. Na poschodí predstavíme históriu hradu, život kráľovien so stredovekým luxusným interiérom, spálňou a kúpeľňou kráľovnej. V severnom krídle sa znova vybuduje najväčšia rytierska sála v strednej Európe, ktorá ako sála pre podujatia bude so svojou rozlohou 300 m2 popri usporiadaní predstavení, konferencií, vhodná aj na organizáciu dočasných výstav. Vo východnom krídle, vďaka rekonštrukcii dvojpodlažnej kaplnky sa vytvára možnosť na organizovanie nevšedných svadobných obradov.

Hrad Diósgyőr, ako miesto pre podujatia, bude aj naďalej slúžiť návštevníkom, ale znovu vybudovaním častí budov sa dvor trocha zúži, čím je pre usporiadanie väčších podujatí potrebné vytvoriť vhodný spoločenský priestor. V susedstve hradu získa svoje miesto aréna Rytierskych turnajov, ktorého úlohou je zachovanie tradícií a vytvorenie spoločenského priestoru.

Námestie funguje ako miesto pre podujatia, jeho najdôležitejším cieľom je zachovanie tradícií, organizovanie podujatí a koncertov. Priestor sa formuje medzi dvoma krytými -otvorenými tribúnami a bude vhodný tak pre organizovanie rytierskych súbojov, jazdeckých pretekov ako aj miestom pre väčšie koncerty, jarmoky, divadelných predstavení pod holým nebom, spoločenských udalostí - v pozadí ako kulisy s kráľovským hradom so štyrmi rohovými vežami.

Pred Arénou Rytierskych turnajov dostane svoje miesto Jarmočné námestie, ktorý okrem svojej samostatnej funkcie bude slúžiť aj ako námestie pre návštevníkov, vhodné pre usporiadanie spoločenských udalostí. Voľbou vhodného uličného nábytku, náladovým priestorovým osvetlením, estetickým záhradným vyhotovením a umiestnením vhodných prípojných bodov Jarmočné námestie splní tak nároky návštevníkov, ako aj trhovníkov.

V rámci projektu sa zrekonštruuje aj Visutá záhrada v Lillafüred. Každá jedna časť terasy získa nový obsah, popri tom sa obnoví aj celý záhradkársky imidž. V rámci rekonštrukcie vytvoríme nové výhľadné body, odkiaľ sa vyskytne ešte viac príjemnejší pohľad na vodopád. Ako v celosti Visutej záhrady získajú samostatnú funkciu terasy Hudby, Poézie, Mladosti a Stretnutí, Vodopádu, Kvetov a Sochárstva a z vyhliadkovej veže Anna sa poskytne možnosť vychutnať si scenériu a náladu najväčšieho vodopádu v krajine.

Vytýčeným cieľom je vytvorenie turistických atrakcií, ktoré vyhovujú turistickým nárokom na kvalitu, sú inovatívne, jedinečné a konkurencieschopné aj na medzinárodnej úrovni, ako aj zvyšovanie počtu hlavných turistických atrakcií ("ťahúňov") ktoré inšpirujú investorov, ako aj znižovanie ich sezónnej charakteristiky.

Vplyvom projektu môžu investori rátať so zvyšovaním sa počtu návštevníkov,  zvyšovaním podielu zahraničných turistov, zmiernenie sezonality, zlepšením okruhu hostí, ktorých je možné charakterizovať zvykom zvýšeného míňania prostriedkov.