Krátka história Hradu v Diósgyőr

Pevnosť spomínanú ako stredoveký rytiersky hrad ako prvý spomenul Anonymus. Jeho výslnie spadá do doby panovania kráľa Ľudovíta Veľkého z Anjou, do 14. storočia. Vtedy sa začala doba, trvajúca do prvej štvrtiny 16. storočia, do 1526, keď bol hrad zásnubným darom, vidieckou rezidenciou šiestich kráľovien - vtedy získal svoj dodnes používaný názov: hrad kráľovien.

10-11. storočie – Hrad v Diósgyőr ako prvý spomína Anonymus, pisár kráľa Bela III..  Poznámky kronikára sú potvrdené archeologickými nálezmi, na základe ktorých stál na diósgyőrskom skalnatom vrchu násypový hrad. Mohol sa zničiť v dobe okolo 1241, v období tatárskych plienení.

13-14. storočie – Na mieste násypového hradu spomínajú zdroje kamenný hrad, postavený rodinou Ernyeovcov, v roku 1316. Pevnosť so svojou 2000 metrov vnútornou a 4000 metrou vonkajšou plochou mohla byť jednou z najväčších maďarských hradov v tom období.

Telepy Károly (1828–1906) festőművész 1860-ban készült műve a várról és környékéről

14-15. storočie – Diósgyőr malo svoje výslnie v období panovania kráľa I. Ľudovíta Veľkého z Anjou (1342-1382). Vtedy sa začalo s budovaním gotického hradného kaštieľa, ktorý bol tvorený štyrmi rohovými vežami, mal pravidelný štvorcový tvar a boli v ňom vybudované obytné krídla a kaplnka. Medzi jeho stenami sa veľa zdržiaval aj samotný kráľ, v roku 1381 tu podpísal prímerie, uzavreté s Benátkami.

16. storočie – Hrad v Diósgyőr bol do roku 1526 zásnubným darom, vidieckou rezidenciou šiestich kráľovien,  medzi nimi kráľovnej Beatrix,  manželke kráľa Mateja. V období po porážke pri Moháč hrad pripadol zálohovým nájomcom, ktorí na odvrátenie tureckého nebezpečenstva vybudovali ochranné stavby. Ale po štyroch desaťročí hlásili listy so sťažnosťami hradných kapitánov jeho chátranie.

18. storočie – Hrad, po stratení svojej vojenskej hodnoty, sa v roku 1702 dostal späť ku kráľovskej komore. Za absencie údržby začali budovy chátrať: jeho steny sa búrali, jeho kamene sa okrem stavieb v okolí rozniesli aj do ďalekých končín. Rytiny z 19. storočia ukazujú v Diósgyőr už len ruiny.

20. storočie – Prieskum hradu, a následne jeho rekonštrukcia ako pamiatky sa začala v roku 1953. Naliehavá ochrana stavu sa začala v roku 1990.

2012–2014 – Pre čiastočnú rekonštrukciu Hradu v Diósgyőr bol vyhotovený architektonický plán, prihliadajúci na historickú vernosť. Hlavnou myšlienkou miliardových rekonštrukcií a znovuvybudovaní je to, aby sa tvar malebného hradu, zakorenený v posledných storočiach, nezmenil.