Impresum

Vydáva a prevádzkuje: Miskolc Holding Zrt.
Zodpovedný vydavateľ: generálny riaditeľ Miskolc Holding Zrt.

Pôvodný obsah domény resp. akákoľvek súčasť jej stránok (text, obraz, zvuk, video, animácia atď.) je možné použiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Sekundárne publikácie musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Bez súhlasu Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. je zakázané reprodukovať akékoľvek časti stránok (osobitne aj spoločne) on-line alebo v tlačenej podobe za účelom verejného publikovania.

Všetky práva vyhradené!

Miskolc Holding Zrt.
3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.
Tel: +36-46-516-450
Fax: +36-46-516-451

napísať redakcii »