Dôležitejšie elementy výstavby

V rámci rekonštrukcie sa hrad nielen obnoví, ale počas stavby sa niekoľko dobových detailov znova vybuduje - čiže si môžeme vychutnať osobitnú atmosféru stredovekého architektonického prostredia vo svojej pôvodnej (alebo predpokladateľnej) forme.

Rytierska sála – Znovu sa vybuduje rytierska sála, v strede rozdelená tromi piliermi na dve lode, ktorá bola jednou z najväčších miestností dobových hradných stavieb v Strednej Európe, s rozlohou skoro 380 metrov štvorcových.

Hradná kaplnka –  Centrálna miestnosť východného krídla, dvojpodlažná kaplnka s osemuholníkovou uzatvorenou svätyňou sa zrekonštruuje ako posvätené miesto.

Veže – Juhozápadná veža zostane vo svojom stave z rokov 1800 po zásahu bleskom, čím sa zachová romantická scenéria hradu. V miestnostiach na poschodí ďalších troch veží získajú svoje miesta výstavy, na strechách sa vybudujú rozhľadové terasy.

Palácové krídla – Zo štyroch palácových krídiel sa postavia tri: severné s rytierskou sálou, východná s kaplnkou a s kráľovským apartmánom, ako j južné palácové krídlo s obytnými miestnosťami kráľovien. Tu sa vytvoria obslužné miestnosti pre návštevníkov a interaktívne priestory predstavujúce život na stredovekom hrade, respektíve rôzne remeslá.

Vínna pivnica –  V západnom palácovom krídle je možné po pôvodných schodoch dosiahnuť niekdajšie pivnice, pozostávajúce z dvoch miestností s interiérovou výškou jedného poschodia. V budúcnosti tu bude očakávať hostí vináreň.

Hradné námestie – Hlavným vstupom vyšehradu je severná brána, dosiahnuteľná kráľovskými schodmi. Na hradnom námestí, použitím pôvodných kamenných rezieb sa znovu vybudujú severovýchodné a juhozápadné okrasné schody, vedúce na loggiu (kruhovú chodbu) na poschodí.