Aréna Rytierskych turnajov - udržiavanie tradícií a miesto pre podujatia v XXI. storočí

Hrad Diósgyőr, ako miesto pre podujatia, bude aj naďalej slúžiť návštevníkom, ale znovu vybudovaním častí budov sa dvor trocha zúži, čím je pre usporiadanie väčších podujatí potrebné vytvoriť vhodný spoločenský priestor.

V susedstve hradu získa svoje miesto aréna Rytierskych turnajov, ktorého úlohou je zachovanie tradícií a vytvorenie spoločenského priestoru. Námestie slúži ako miesto pre podujatia. Najdôležitejším cieľom zariadenia je zachovanie tradícií, organizovanie podujatí a koncertov.

Priestor sa formuje medzi dvoma krytými -otvorenými tribúnami, a bude vhodný tak pre organizovanie rytierskych súbojov, jazdeckých pretekov ako aj miestom pre väčšie koncerty, jarmoky, divadelných predstavení pod holým nebom, spoločenských udalostí. Ako kulisy pre podujatia v každom prípade bude slúžiť kráľovský hrad so štyrmi rohovými vežami.

Aréna Rytierskych turnajov získa svoje miesto v jednej časti súčasných Hradných kúpeľov. Centrálny priestor, ohraničený hľadiskami a obslužnými budovami je arénou pre jazdecké podujatia, rytierske turnaje a športové udalosti - ale pri divadelných podujatiach, koncertoch sa vďaka mobilných hľadísk premení na časť hľadiska.

Ako výsledok archeologického bádania v súvislosti so stavbami sa našiel niekdajší vodovod, spájajúci vodnú priekopu okolo hradu s potokom Szinva, ktorý sa tiahne pod severným hľadiskom arény Rytierskych Turnajov. Pozmenením pôvodných projektov sa v priestore pod javiskom vytvorí také výstavné miesto, ktoré jednak umožní nahliadnuť do častí vodovodu, ale môže slúžiť aj ako miesto pre prípadné výstavy.

Dostupnosť:
3534 Miskolc, Tapolcarét utca
+36-46/533-355